BKX Radio Commercial about Deferred Action in Tagalog

BKX Radio Commercial about Deferred Action in Tagalog

Radio Commercials about “Deferred Action” in Tagalog
Broadcast on KTKB MegaMixx 101.9 FM
August – October 2012

“Good News if You’re TNT!” (0:60 secs.)

May magandang balita para sa mga TNT o tago ng tago.  Ang gobyerno ng America ay may bagong paraan para manatili dito ang mga kabataang out-of-status.

Ito ang “Deferred Action for Young People,” at, sa pamamagitan nito, pwede kayong manatili sa America nang dalawang taon o higit pa, nang walang takot ng deportasyon.

Sa ilalim nito, maaari kayong mag-apply para sa work permit, mag-aral sa kolehiyo, maging sundalo o maglakbay
Ito ay isang oportunidad na babago sa inyong buhay, na hindi dapat palampasin.

Alamin kung kayo ay qualified. Tawagan ang mga eksperto sa US immigration sa Law Firm of Baumann, Kondas and Xu.  Alam nila ang mga mga detalye at kung paano mag-apply.  At isa pa, ang inyong unang konsultasyon ay libre.
Ito na ang panahon para itigil na ang pagta-tago ng tago.

Tawagan ang mga abogado ng Baumann, Kondas and Xu at magtanong tungkol sa Deferred Action

See attorneys Baumann, Kondas and Xu today for a new way to stay in the USA!

ENGLISH TRANSLATION:

Here’s some good news if you’re TNT- tago ng tago! The U.S. Government is now offering a new way to stay in the U.S.A. for young people who are out-of-status. It’s called ‘Deferred Action for Young People’, and it allows you to stay in the U.S. fr two years or more without fear of deportation. Under its umbrella, you can apply for a work permit, go to college, join the military, and travel. This is a life-changing opportunity you won’t want to miss! Find out if you qualify, call the experts in U.S. immigration at the law firm of Baumann, Kondas and Xu. They know the details and how to apply. And, your first consultation is free! Now is the time to stop tago ng tago! Call the law firm of Baumann, Kondas and Xu and ask about ‘Deferred Action’.

See attornes Baumann, Kondas and Xu today for a new way to stay in the U.S.A.


“Are you TNT?” (0:60 secs.)

Ikaw ba ay TNT o tago ng tago? Legal ka bang nakapasok sa US noong bata ka pa pero ngayon ay out-of-status ka na?  Kung 00, narito ang isang oportunidad na babago sa inyong  buhay, na hindi dapat palampasin.

Ang gobyerno ng America ay may bagong paraan para manatili ka dito sa US. Ito ang “Deferred Action” at, sa pamamagitan nito, pwedeng manatili sa America ang mga TNT, nang dalawang taon o higit pa, nang hindi nade-deport.

Dapat ikaw ay labing-anim hanggang tatlumpu’t isang taong gulang, at dapat ay limang taon o mahigit ka nang nakatira sa America. Marami pang ibang detalye para mag-qualify.

Para malaman kung qualified ka para sa Deferred Action, tawagan ang Baumann, Kondas and Xu. Sina Attorney Ladd Baumann, Attorney Mark Kondas at Attorney Nelson Xu ay mga eksperto sa US immigration law. Alam nila ang mga detalye ng Deferred Action at kaya ka nilang tulungang mag-apply.

See attomeys Baumann, Kondas and Xu today for a new way to stay in the U.S.A.!

ENGLISH TRANSLATION:

Are you TNT? Tago ng tago? Did you ener the U.S. legall as a child, but are now ‘out-of-status’? If so, here’s a life-changing opportunity you won’t want to miss? The U.S. Government is now offering a new way to stay in the U.S.A.! It’s called “Deferred Action” and it allows young people who are tago ng tago to stay in the U.S. for two years or more without being deported. To qualify, you must be between 16 and 31 years old. And, you must have lived in America for five years or longer. There are other details that also apply. Find out if you qualify for “Deferred Action”. Call the law firm of Baumann, Kondas & Xu. Attorney Ladd Baumann and his partners Mark Kondas and Nelson Xu are experts in U.S. immigration law. They know the details of “Deferred Action” and can help you apply. See attorneys Baumann, Kondas & Xu today for a new way to stay in the U.S.A.!